logo

NADLAN - Leskovac

Avital d.o.o. razvija projekat sa ciljem da pretvori posed preduzeća Nadlan u regionalni logistički centar za industrijske i komercijalne svrhe, kao i da pruža usluge južnom delu Srbije, uz uspostavljanje veza sa susednim balkanskim državama.

Posed preduzeća Nadlan se nalazi na najprometnijem drumskom (E-75) i železničkom koridoru na Balkanu, Panevropskom koridoru X. Nepokretna imovina obuhvata zemljište površine od ukupno 6 ha i odgovarajuće objekte površine 9.700 m2, sa potpunom industrijskom infrastrukturom i svim licencama.

Posed je veoma pristupačan za sistem železničkog i drumskog saobraćaja, a nalazi se na samo 50 km od najbližeg aerodroma. Zgrade su višenamenske i uključuju skladištenje, bivši pogon za proizvodnju kafe i kancelarijske objekte različitih veličina. Objekti pružaju skladišne kapacitete različitih veličina, pogodne za sve potrebe klijenata i dobro povezane sa postojećom saobraćajnom mrežom. Posed takođe nudi dodatno neiskorišćeno zemljište za buduće proširenje i razvoj.

Za više informacija posetite www.nadlan.rs