logo
AVITAL REAL ESTATE

Avital Real Estate je deo privatnog preduzeća Avital d.o.o., koje je osnovano 2002. godine u Beogradu, glavnom gradu Srbije.

Glavne delatnosti:

- Pokretanje imovinskih i infrastrukturnih projekata
- Razvoj imovinskih projekata
- Upravljanje projektima
- Konsalting
- Saradnja sa najboljim profesionalnim podizvođačima
- Ulaganje u imovinske projekte

Avital Real Estate je sposoban da pronalazi i stvara atraktivne mogućnosti u oblasti nekretnina u Srbiji i zemljama bivše Jugoslavije.

Avital Real Estate pokreće neke od najzanimljivijih jedinstvenih projekata u Srbiji zajedno sa svojim partnerima.

Avital Real Estate se kao dugoročni partner izdvaja svojom kreativnošću i pouzdanošću .